எனது உலாவல் வரலாற்றை நீக்கவும்

எங்கள் தளத்திற்கு நீங்கள் வருகையின் தடயங்களை விட்டுவிட விரும்பவில்லை என்றால் உங்கள் உலாவல் வரலாற்றை நீக்க மறக்காதீர்கள்.

நீங்கள் எந்த வலை உலாவியைப் பயன்படுத்துகிறீர்கள்?

 1. மேல் வலதுபுறத்தில், ஐகானைக் கிளிக் செய்க
 2. (“கூகிள் குரோம் தனிப்பயனாக்கு மற்றும் கட்டுப்படுத்துதல்”).
 3. மீண்டும் “வரலாறு,” பின்னர் “வரலாறு” என்பதைக் கிளிக் செய்க.
 4. “உலாவல் தரவை அழிக்கவும்” என்பதைக் கிளிக் செய்க.
 5. நீக்க கால அவகாசம் மற்றும் உங்கள் வரலாற்றின் உருப்படிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
 6. “தெளிவான தரவு” என்பதைக் கிளிக் செய்க.

 1. சஃபாரி மெனுவைத் திறக்கவும்.
 2. “தெளிவான வரலாறு” என்பதைக் கிளிக் செய்க.
 3. நீங்கள் அழிக்க விரும்பும் வரலாற்றிற்கான காலத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
 4. “தெளிவான வரலாறு” என்பதைக் கிளிக் செய்க.

 1. மேல் வலதுபுறத்தில், மெனு பொத்தானைக் கிளிக் செய்க Fx89menuButton.
 2. “வரலாறு,” பின்னர் “சமீபத்திய வரலாற்றை அழிக்கவும்” என்பதைக் கிளிக் செய்க.
 3. நீக்க கால அவகாசம் மற்றும் உங்கள் வரலாற்றின் உருப்படிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
 4. “சரி” என்பதைக் கிளிக் செய்க.

 1. “அமைப்புகள் மற்றும் பல” > “அமைப்புகள்” > “தனியுரிமை, தேடல் மற்றும் சேவைகள்” என்பதைக் தேர்வு செய்க.
 2. “உலாவல் தரவை அழிக்கவும்” என்பதன் கீழ், “இப்போது உலாவல் தரவை அழிக்கவும்” என்பதைக் தேர்வு செய்க, “எதை அழிக்க வேண்டும் என்பதைத் தேர்வுசெய்க.”
 3. “நேர வரம்பின்” கீழ், பட்டியலிலிருந்து நேர வரம்பைத் தேர்வுசெய்க.
 4. நீங்கள் அழிக்க விரும்பும் உலாவல் தரவின் வகையைத் தேர்வுசெய்க.
 5. “இப்போது அழிக்கவும்” என்பதைக் தேர்வு செய்க.

 1. மேல் வலதுபுறத்தில், “கருவிகள்” பொத்தானைக் கிளிக் செய்க (ஸ்ப்ராக்கெட்டைக் குறிக்கும் ஐகான்).
 2. “பாதுகாப்பு” என்பதைக் கிளிக் செய்க, பின்னர் “உலாவல் வரலாற்றை நீக்கு.”
 3. நீங்கள் நீக்க விரும்பும் தரவு அல்லது கோப்புகளின் வகைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
 4. “நீக்கு” என்பதைக் கிளிக் செய்க.

எந்த தடயங்களையும் விட்டுவிடாமல் உலவ, நீங்கள் ஒரு தனிப்பட்ட உலாவல் சாளரத்தைப் பயன்படுத்தலாம். உங்கள் வரலாறு சேமிக்கப்படாது, சாளரம் மூடப்பட்டவுடன் உங்கள் செயல்பாடு தானாக நீக்கப்படும்.

மேலும், உங்கள் கூட்டாளருக்கு அணுகல் இல்லாத சாதனத்தைப் பயன்படுத்த தயங்க வேண்டாம் (பொது கணினி, நண்பரின் தொலைபேசி, அலுவலகத்தில் ஒரு சாதனம்).

உங்கள் பாதுகாப்பு குறித்து நீங்கள் அஞ்சினால், 911 என்ற எண்ணில் போலீஸை அழைக்கவும் அல்லது
514-873-9010 அல்லது 1-800-363-9010 என்ற எண்ணில் SOS வன்முறை கான்ஜுகேலை அழைக்கவும் தயங்க வேண்டாம்.
இந்த சேவைகள் நிரந்தரமானவை.