Efase tras mwen an

Pa bliye efase istorik ou si ou pa vle kite tras vizit ou sou sit entènèt nou an.

Ki navigatè ou itilize?

 1. Anwo adwat, klike sou desen an
 2. (“Pèsonalize epi kontwole Google Chrome”).
 3. Klike sou “Istorik” epi sou “Istorik” ankò.
 4. Klike sou “Efase done navigasyon yo”.
 5. Chwazi peryòd ak eleman nan istorik ou vle efase a.
 6. Klike sou “Efase done yo”.

 1. Louvri meni Safari a.
 2. Klike sou “Efase Istorik la …”.
 3. Chwazi peryòd istorik ou vle efase a.
 4. Klike sou “Efase istorik la”.

 1. Anwo adwat, klike sou bouton meni an Fx89menuButton.
 2. Klike sou “Istorik” epi sou “efase istorik ki resan an”.
 3. Chwazi dire a ak eleman nan istorik ou vle efase a.
 4. Klike sou “OKE”.

 1. Klike sou « Paramèt, eks », epi, « Paramèt », apre sa, « Konfidansyalite, rechèch ak sèvis ».
 2. Anba « Efase done navigasyon yo », epi, « Efase done navigasyon yo kounye a », klike sou « Chwazi sa ou vle efase ».
 3. Anba « Orè », chwazi yon tan nan lis la.
 4. Chwazi ki kalite done navigasyon ou vle efase.
 5. Klike sou « Efase kounye a ».

 1. Anwo adwat, klike sou bouton “Zouti” a (desen angrenaj la).
 2. Klike sou “Sekirite” epi sou “Efase istorik navigasyon an”.
 3. Chwazi kalite done oswa kalite dosye ou vle efase.
 4. Klike sou “Efase”.

Pou ou ka navige san ou pa kite ankenn tras, ou ka itilize yon fenèt navigasyon prive. Istorik ou p ap enrejistre e aktivite w yo pral otomatikman efase lè fenèt ou fèmen.

Pa ezite sèvi ak yon aparèy patnè ou pa gen aksè (òdinatè piblik, telefòn yon zanmi, nan biwo w …).

Si ou pè pou sekirite ou, pa ezite rele lapolis nan 9-1-1
oswa SOS vyolans konjigal nan 514-873-9010 oswa 1 800-363-9010.
Sèvis sa yo disponib tout tan.