Kontakte nou

Ou gen yon kesyon?

Ou ka kontakte nou nan nenpòt ki lè.
N ap reponn ou byen vit.

Telefòn 24/7
514-593-6353

Lapòs
C.P. 22150, BP Iberville
Monreyal, QC, H1Y 3K8

E-mail
maisonsecours@videotron.ca

Si gen ijans, rele 9-1-1.

Èske ou vle sipòte
aksyon nou yo?